Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütleri

A ARTI ;

Gerçekleştirdiği muayene hizmetlerinde tarafsızlığa ve gizliliğe bağlık  kalacaktır.
Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir,
Muayene hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlara, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır,
Hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,
Uygunluk değerlendirme ve muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır,
Uygunluk değerlendirme ve muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir,
Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.
Uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

A ARTI , uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetlerinde, tarafların objektif  olarak yaklaşım sergilemekte  ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar, için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları,  risk değerlendirmesi ile tarafsızlık ve  objektiflik  güvence altına alınmıştır.  

A ARTI ortaklı ve ortakların iş ilişkileri ile ilgili muayene faaliyetlerinin  tarafsızlık ve  objektiflik  risk değerlendirmesi güvence altına alınmıştır.  

A ARTI , uygunluk değerlendirme ve muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

A ARTI tarafından;  Periyodik kontrol ve muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgiler gizli tutulacak ve müşterinin izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü taraflara açıklanmayacaktır.

A ARTI ;

Uygunluk değerlendirmesi veya muayenesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,
Muayene personeli, muayene yapmakta olduğu müşterilerle mal alım satımı, danışmanlık ve benzeri hiçbir ticari faaliyette bulunamaz. Ailevi, arkadaşlık…vb ilişkisi olan müşterilerin muayene faaliyetlerinde  görev alamaz,  etkide bulunmaz 
Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını
taahhüt eder.