Periyodik Kontrol

Köprülü / Gezer Köprülü Vinç

Köprülü / Gezer Köprülü Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Portal / Portal Köprülü Vinç

Portal / Portal Köprülü Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Monoray Vinç

Monoray Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Mobil Vinç

Mobil Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Kule Vinç

Kule Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Yükleyici Kren

Yükleyici Kren

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Kollu Vinç

Kollu Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Caraskal

Caraskal

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Transpalet

Transpalet

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
İstif Makinesi

İstif Makinesi

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Forklift

Forklift

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Platform

Platform

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Yükseltilebilen Seyyar İş Playformu

Yükseltilebilen Seyyar İş Playformu

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Yürüyen Merdiven

Yürüyen Merdiven

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Yürüyen Bant

Yürüyen Bant

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
İnşaat Asansörü

İnşaat Asansörü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Liman Vinç

Liman Vinç

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Konteyner Vinçi

Konteyner Vinçi

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Halatlı Çektirme

Halatlı Çektirme

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Zincirli Çektirme

Zincirli Çektirme

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Endüstriyel Otaklav Periyodik Kontrolü

Endüstriyel Otaklav Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü

Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Kriyojenik Tanklar Periyodik Kontrolü

Kriyojenik Tanklar Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

Buhar kazanı periyodik kontrolü, muayenesi ve raporlanması Buhar kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. Buhar kazanı kontrolleri; TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır. Buhar kazanları, yüksek sıcaklık ve basınçta çalışan ekipmanlardır. Bu yüzden bu kazanlarda emniyet açısından, bazı güvenlik teçhizatları 2’şer adet takılması zorunludur. Buhar kazanı nedir? Yakıt yakılarak veya başka enerjiler kullanılarak suyun ısınması sonucunda buhar elde edilir. Buhar da belirli bir basınç altında sıkıştırılır. Buharı sıkıştırılan kaba ise basınçlı kap denilmektedir. Buhar kazanında en önemli olan konu verimdir. Hangi miktarda ve ne kadar enerji elde edileceğini hesaplamak oldukça önemlidir. Ortalama olarak buhar kazanında verim %80 civarındadır. Buhar kazanı periyodik kontrol yönetmeliği Buhar kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 Tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır. Buhar kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır? Buhar kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır. Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir. Özetle, buhar kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır. Buhar kazanı periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır? TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 belgeli bir A Tipi Muayene kuruluşu olan A Artı; buhar kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır. Buhar kazanı periyodik kontrolünü kimler yapmaya yetkilidir? 4 Nisan 2017 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği, bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir. 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca Kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir. Buhar kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir? Buhar kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan buhar kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur. İş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir. Buhar kazanı periyodik kontrolü/muayenesini yaptırmak zorunlu mu? Buhar kazanı ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu

DEVAMINI OKU
Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kalorifer / Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kalorifer kazanı merkezi sistemlerde özellikle kullanılan binadaki tüm kaloriferleri ısıtmaya yarayan kazandır. Kömür v.b gibi yakıtlar ile yakılan kalorifer kazanı ısınarak sıcak suyu ısıtır. Merkezi sistem ise sıcak suyu kaloriferlere dağıtarak binadaki tüm kaloriferleri ısıtır. Kalorifer kazanlarının güvenliği için binanın tepesine genleşme tankı konulur. Bu genleşme tankı kazanda oluşabilecek patlamalara engel olur. Kış aylarında devalı olarak 7/24 kullanılan kalorifer kazanları mutlaka bakım ve periyodik kontrolleri yapılmalıdır. Kalorifer kazanları “iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği”ne tabiidir. Bu yönetmelikte belirtilen standartlara ve hususlara göre yapılan kontroller avrupa standartlarındadır. Kalorifer kazanları onaylanmış kuruluşlar tarafından periyodik kontrol yapılmalıdır. Buhar kazanları kontrolleri ts 2025, ts en 12952-6 ve ts 377-5 en 12953-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. Bu standartlara göre periyodik kontrol süresi 1 yıldır. Sıcak su kazanı periyodik kontrolleri en az yılda 1 kere yapılmaktadır. Sıcak su kazanının periyodik muayenesi yaptırılması İş Ekipmanları Yönetmeliği gereği zorunludur. A Artı, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kalorifer kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kalorifer kazanının çalışmasının güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini sağladığını kontrol ederek, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlar. A Artı; yeterli teknik teçhizat ve bilgi birikimine sahip makine, malzeme mühendisleri tarafından yapılan basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri, bu cihazların neden olabileceği iş kazalarının azaltılmasına, önlenmesine ve iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Kalorifer kazanı periyodik kontrolü, muayenesi ve raporlanması Periyodik kontrole tabi iş ekipmanları maddesinin, 2.1. Basınçlı kap ve tesisatlar bendinin, 2.1.1. Alt bendi “basınçlı kaplarda temel prensip olarak Hidrostatik Test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince Hidrostatik Test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda Hidrostatik Test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.” Hükmüne yer vermiştir. Kalorifer kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. A Artı, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği bu kontroller sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olmaktadır. A Artı, 6331 sayılı “iş sağlığı ve güvenliği kanunu” uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği “ne göre, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, işletmenizde bulunan kalorifer kazanı ve tüm basınçlı ekipmanların yıllık periyodik kontrollerini TS En ISO/IEC 17020 standardına uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir. Kalorifer kazanı kontrolleri; TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kalorifer kazanı periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  . Sıcak su kazanı periyodik kontrolü, muayenesi ve raporlanması Sıcak su kazanı muayenelerinde, ilgili ekipmanın ve yardımcı ekipmanların yasal şartları güvenli bir şekilde sağladığının tespiti, ekipmanın basınç testleri ve tahribatsız muayene gibi yöntemlerle kontrol edilerek sağlanmaktadır. Sıcak su kazanı kontrolleri, ts en

DEVAMINI OKU
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ VE RAPORLANMASI A Artı, kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır. Kızgın yağ kazanı kontrolleri, TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır. Genellikle sanayide kullanılan kızgın yağ kazanları, yüksek ısı yükü gereken proseslerde kullanılmaktadır.   Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol yönetmeliği Kızgın yağ kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 Tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır? Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır. Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir. Özetle, kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır? Türkak tarafından ts en ıso/ıec 17020 belgeli bir A Tipi Muayene kuruluşu olan A Artı; kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolünü kimler yapmaya yetkilidir? 4 nisan 2017 tarihli Türkiye cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” gereği, bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir. 17 haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca Kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir? Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan kızgın yağ kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur. iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu örneği için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  . Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolü/muayenesini yaptırmak zorunlu mu? Kızgın yağ kazanı ekipmanlarının operatör hataları veya

DEVAMINI OKU
Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü

Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü

A Artı , buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol yönetmeliği Buharlı pişirme kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır? Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır. Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir. Özetle, buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır? türkak tarafından ts en ıso/ıec 17020 belgeli bir A Tipi Muayene kuruluşu olan A Artı; buharlı pişirme kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolünü kimler yapmaya yetkilidir? 4 nisan 2017 tarihli türkiye cumhuriyeti resmi gazetesi’nin 30047’nci sayısında “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” gereği, bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir. 17 haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca Kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir? Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir. Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur. iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrol formu örneği için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolü/muayenesini yaptırmak zorunlu mu? Buharlı pişirme kazanı ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; buharlı pişirme kazanı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur. 6331 sayılı isg kanunu çerçevesinde, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde; Buharlı pişirme kazanı periyodik kontrolü yaptırma sorumluluğu kime aittir? İş ekipmanlarının

DEVAMINI OKU
Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü

Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü

A Artı uzman ekip ve ekipmanları ile sizlere profesyonel bir hizmet sunarak, kızgın su kazanı ekipmanlarınızda tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları raporlayarak tarafınıza iletmektedir. Kızgın su kazanı nedir? Yüksek basınç altında bırakılarak sıcak su üreten kazanlar, kızgın su kazanları dır. Kızgın su kazanları genellikle merkezi sistem kullanımlarında karşımıza çıkmaktadır. Kızgın su kazanlarında, su üretimi 120 derecenin üzerinde basınç altında üretilir. Suyun sabit sıcaklıkta kalması için, basınç eşit miktarda sabit kalmaktadır. Günümüzde teknolojik gelişmeler kızgın su kazanları konusunda oldukça mesafe kat etmiştir. Kızgın su kazanları daha güvenilir ve daha performanslı çalışmaktadırlar. Aksaklıkların yaşanmaması ve insan hayatı için tehlike oluşturabilecek durumların oluşmaması için mutlaka zamanında muayenelerin ve periyodik kontrollerinin yaptırılması gerekmektedir. Sıcak su kazanları kontrolleri, ‘iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nde belirtilen hususlara göre değerlendirilmekte ve yapılmaktadır. A Artı firmamız bu kontrolleri avrupa standardına uygun bir biçimde gerçekleştirmektedir. Kızgın su kazanı periyodik kontrolleri Basınç ile çalışan bütün kaplarda Hidrostatik Test yaptırılması zorunludur. Bu testlerde amaç kazanın doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını ölçmektir. Kızgın su kazanı, işletme basıncının 1,5 katı basınç uygulanarak yapılmaktadır. Eğer işletme sahibinin Hidrostatik Test yaptırma imkanı yoksa tahribatsız muayene yöntemi kullanılarak muayene işlemleri gerçekleştirilir. Kızgın su kazanları periyodik kontrollerinde kazanın üretim kalitesi, malzeme yapısı, dayanıklılık, kullanım amacı, kullanım süresi gibi durumlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Kızgın su kazanı ts en 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Buharlı Pişirme Cihazları periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  .

DEVAMINI OKU
Yangın Su Deposu Periyodik Kontrolü

Yangın Su Deposu Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Yangın Dolap Sistemi Periyodik Kontrolü

Yangın Dolap Sistemi Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol

Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Termografik Muayene Periyodik Kontrolü

Termografik Muayene Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Baca Periyodik Kontrolü

Baca Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU
Sızdırmazlık Testi Periyodik Kontrolü

Sızdırmazlık Testi Periyodik Kontrolü

İçerik en kısa sürede eklenecektir.

DEVAMINI OKU