Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

kizgin-yag-kazani-periyodik-kontrolu.jpg

KIZGIN YAĞ KAZANI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ VE RAPORLANMASI

A Artı, kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesini profesyonel teknik donanım ve ekipmanlarıyla gerçekleştirmektedir. Periyodik kontrol ve muayene sonrasında uygunsuz durumlar, eksiklikleri teknik donanımsal arızalar rapor haline getirilerek tarafınıza sunulmaktadır.

Kızgın yağ kazanı kontrolleri, TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Genellikle sanayide kullanılan kızgın yağ kazanları, yüksek ısı yükü gereken proseslerde kullanılmaktadır.

 

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol yönetmeliği

Kızgın yağ kazanı periyodik muayene ve kontrolleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince oluşturulan 25.04.2013 Tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” kapsamında yapılmaktadır.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol süresi nedir? Ne sıklıkla yapılır?

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol / muayene süresi, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde standart veya azami bir süre belirtilmemişse imalatçının öngördüğü periyotla yapılır; bu da yoksa azami süre 1 yıldır.

Periyodik kontrol sıklığı, yönetmelikte yer alan tablolarda veya standartlar ile belirlenmemişse, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar imalatçı tarafından da belirlenmemiş ise ekipmanın bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı, yaşı, bakım faaliyetleri, sıklığı, atmosferik koşullar, kaza geçirmesi, önceki periyodik kontrol sonuçları ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak ve yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre periyodik kontrol, test ve muayenelerin sıklığı artırılabilir.

Özetle, kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri en az 12 ayda bir yapılmalıdır.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır?

Türkak tarafından ts en ıso/ıec 17020 belgeli bir A Tipi Muayene kuruluşu olan A Artı; kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerini bakanlıktan yetkili ve uzman mühendis kadrosuyla yapmaktadır.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolünü kimler yapmaya yetkilidir?

4 nisan 2017 tarihli Türkiye cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nin 30047’nci sayısında “iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” gereği, bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından eğitimlerini almış kişiler ve hizmet yeterlilik belgesi almış veya akredite olmuş periyodik kontrol yapan firmalar yetkilidir.

17 haziran 2021 tarihinden itibaren, yalnızca Kalıcı Ekipnet numarasına sahip olan personeller tarafından periyodik kontrol ve muayene işlemi yapılabilmektedir.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu ve raporu nedir?

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu, yönetmelikte belirtilen ulusal ve uluslararası imalat, test ve deney standartları doğrultusunda ürünün teknik bilgilerinin de bulunduğu bir ön kayıt belgesidir.

Standardın istediği tüm fiziksel, mekanik ve görsel testler ile deneyleri de yapılarak forma işlenir. Oluşturulan kızgın yağ kazanı periyodik kontrol raporu, ilgili teknik uzmanın bulguları ve teknik yöneticinin de onayıyla hazırlanmış olur.

iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar uygundur ibaresinin de yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol formu örneği için firmamızla iletişime geçebilirsiniz.

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolleri için İletişim Ofislerimiz Ankara , İstanbul (Avrupa – Asya ) , Antalya , Trabzon ,İzmir , Eskişehir , Bursa , Konya , Kayseri , Adana ,  Van   ile iletişime geçebilirsiniz  .

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolü/muayenesini yaptırmak zorunlu mu?

Kızgın yağ kazanı ekipmanlarının operatör hataları veya kusurlu kullanılması neticesinde işletmede maddi ve manevi kayıplar oluşmaktadır. Bu yüzden; kızgın yağ kazanı periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşularının gereği, hem de yasal mevzuatlar gereğince zorunludur.

6331 Sayılı İsg Kanunu Çerçevesinde, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında, işletmede bulunan ekipmanlar ve tesisatlar ile ilgili olarak gerekli kontrollerin yaptırılmadığının tespit edilmesi halinde;

Kızgın yağ kazanı periyodik kontrolü yaptırma sorumluluğu kime aittir?

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre kızgın yağ kazanı periyodik kontrolünü yaptırma sorumluluğu işverene aittir.

İlgili yönetmelikte “işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için işveren gerekli tüm tedbirleri alır” maddesi bulunmaktadır.

Ayrıca iş güvenliği uzmanları, işverenlere öneri ve tavsiyeleri vermekle yükümlüdür.

Kızgın yağ kazanı bakımı kimler tarafından hangi sıklıkla yapılabilir?

Kızgın yağ kazanı ekipmanlarının periyodik bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

Periyodik kontrol/muayene ve periyodik bakım farklı hizmetlerdir. A tipi periyodik muayene kuruluşlarından, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesiyle çelişmesi sebebiyle bakım hizmeti alınamaz ve teklif edilemez. Muayene kuruluşu yalnızca kızgın yağ kazanı test, muayene ve kontrollerini yapmak ve bunları raporlamakla yükümlüdür. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.