Sertifika ve Logo Kullanım Talimatı

1. A ARTI tarafından belgelendirilmiş müşteri kuruluşlar, sertifika ve logoları, akreditasyon kurallarına uygun olarak kullanmak zorundadır.
 

2. Belgelendirilen müşteri kuruluş, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir:
a) Internet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken, A ARTI’un şartlarına uyulmalıdır.
b) Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyanatta bulunulmamalı veya buna müsaade edilmemelidir.
c) Sertifika ve herhangi bir kısmı, yanıltıcı bir tarzda kullanılmamalı veya kullanımına müsaade edilmemelidir.
d) A ARTI tarafından belgelendirmesinin askıya alınması veya geri çekilmesi üzerine belgelendirmeye olan bir atfı kapsayan bütün reklam faaliyetleri durdurulmalıdır.
e) Belgelendirme kapsamı daraltıldığında, buna göre bütün reklam malzemeleri değiştirilmelidir.
f) Yönetim sisteminin belgelendirilmiş olması, A ARTI’un bir ürünü/hizmeti veya prosesi belgelendirdiği izlenimini verecek şekilde kullanılmamalı veya buna izin verilmemelidir.
g) Belgelendirmenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlere uygulandığı izlenimi verilmemelidir.
h) Sertifika, A ARTI’a veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmamalıdır.
 

3. A ARTI sertifikası;
- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz,
- Belgelendirilen müşteri kuruluş dışında, başka bir kuruluş veya iştirakler tarafından, kendilerine ait gibi gösterilmek suretiyle kullanılamaz. 
 

4. A ARTI logoları;
- Belgelendirmesi tamamlanan müşteri kuruluşlar tarafından kullanılabilir,
- Belgelendirme kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştirakler tarafından kullanılamaz,
- Laboratuvar testlerinde, kalibrasyon veya kontrol raporlarında kullanılamaz, 
- Sadece belgelendirme kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
 

5. A ARTI logosu;
- Ürün sertifikası gibi kullanılamaz.
- Ürün üzerinde kullanılamaz (Ürün, doğrudan dokunulabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)
- Ürünlerin, mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalajları üzerinde, sertifikanın ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile birlikte kullanılabilir. 
- Müşteri kuruluşun reklam amaçlı yayınlarında, resmi evraklarında veya tanıtım broşürleri üzerinde kullanılabilir.
 

6. A ARTI logosunun kullanımı ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir:

Logo kullanımı    Ürün (*a) üzerinde    Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)    Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın    Kullanılamaz    Kullanılamaz    Kullanılabilir (*d)
Açıklama (*c) ile    Kullanılamaz    Kullanılabilir (*d)    Kullanılabilir (*d)

*a.Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.
*b.Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.
*c."Bu ürün, kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. 
*d.Bu kurallarda belirtilen diğer gerekliliklere uymak şartıyla kullanılabilir.

7. Ürün ambalajlama, ürün parçalara ayrılmadan veya hasar görmeden ayrılan bölüm olarak kabul edilir. Birlikte verilecek bilgi, ayrıca verilen veya kolaylıkla ayrılabilen olarak kabul edilir. Tip etiketleri ve tanımlama plakaları, ürünün parçası olarak değerlendirilir. İfade, hiçbir şekilde ürün, proses veya hizmetin belgelendirildiğini ima dahi etmemelidir. İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır:
- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi),
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan standard,
- Sertifikayı düzenleyen A ARTI.
 

8. A ARTI logosu, aşağıda belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda (oransal olarak) ve beyaz zemin üzerinde kullanılabilir.

9. A ARTI logosu, talep halinde, ilgili kuruluşlara “elektronik ortamda gönderilecektir. Ayrıca A ARTI logosuna, A ARTI web sitesi üzerinden de ulaşılabilir.

10. A ARTI tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, sadece “R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar” rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.

11. A ARTI tarafından belgelendirilen müşteri kuruluşlar, TÜRKAK akreditasyon markasını, eğer sertifika akreditasyon kapsamında ise kırtasiye, reklam ve tanıtım malzemelerinde kullanabilir. (“Tanıtım Malzemeleri” terimi, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler haricindeki ürünler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, elektronik ortamdaki materyalleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama ambalajlama ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir).

12. TÜRKAK akreditasyon markası;
- A ARTI logosu olmaksızın tek başına kullanılamaz,
- Taşıtların üzerinde kullanılamaz,
- Binaların veya bayrakların üzerinde kullanılamaz.

13. Belgelendirme süresinin dolması, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi halinde müşteri kuruluş, sertifika ve logo kullanımını durdurmalıdır.

14. Belgelendirilen müşteri kuruluşlar, belgelendirmenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında sertifika veya logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuata göre işlem yapılır. 

15. Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen müşteri kuruluşlara, belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi işlemleri uygulanır