Baca Uygunluk Kontrolünün Önemi

Baca sistemleri şahıs kullanımında olan binalardan fabrikalara, villalara  kadar çok geniş kullanımı olan ve ısınmada kullanılan gazın dışarı çıkmasını sağlayan sistemlerdir. Atık gazlar doğru bir sistemle dışarıya çıkamadığında büyük sorunların kaynağı olabileceği için mutlaka yasal standartlara uyularak yapılmalı ve bu uygunluk da kontrol edilmelidir. Baca uygunluk kontrolü sadece A-Artı gibi yetkili belgelendirme kuruluşları tarafından yapılabilmektedir.